روتر چیست؟

روتر دستگاهی است که بسته های داده را در طول شبکه جابجا می کند .دستگاه روتر به حداقل دو شبکه متصل شده است . روتر ها معمولا در محل خروجی شبکه یا همان دروازه ورود قرار دارند . کامپیوتر هایی که در یک شبکه قرار دارند می توانند با یکدیگر صحبت کنند و ارتباط برقرار کنند ولی در مورد کامپیوتر هایی که در دو شبکه متفاوت قرار دارند چطور ؟ اینجاست که با مسئله با نام Internetworking روبرو می شویم     یعنی ارتباط بین دو شبکه . کامپیوترهایی که در دو شبکه متفاوت وجود دارند فقط می توانند از دستگاهی با نام روتر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند که روتر وظیفه روتینگ یا مسیریابی را  بر عهده دارد . در اینجا با مفهوم دیگری نیز آشنا می شویم . Default Gateway چیست ؟ درحقیقت Default Gateway آی پی آدرسی است که روتر برای ارتباط با شبکه خارجی از آن استفاده می کند .

برای درک بهتر روتر به شکل های زیر دقت کنید و جایگاه روتر را در آنها بررسی کنید . از این طریق به تصور درستی ار یک روتر دست خواهید یافت

در تصویر زیر نیز Default Gateway در شبکه نشان داده شده است . همانگونه که ملاحظه می کنید , در زیر کامپیوتر های Client و Server کلمه DG نمایش داده شده است و این عدد بیانگر همان Default Gateway می باشد . این عدد در Client و Server برابر است و مساوی آی پی آدرس روتری است که در سمت راست قرار دارد و با رنگ نارنجی نمایش داده شده است . این روتر با دنیای خارج یا اینترنت ارتباط برقرار می کند .

 
تاریخ انتشار : 29-10-1392